Език:

Български English

Проверочен изпит за заверка на талон

Спасителите, завършили курс за квалификационната степен ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и „Воден спасител на открити водни площи и море” получават безплатен личен талон за правоспособност от ОС на БЧК, в годината на завършването на основание заключителния протокол от изпита.

Заверката на личния талон се провежда ежегодно и се изисква за спасителите от квалификационните степени ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, „Воден спасител на открити водни площи и море” и “Старши спасител”.

Заверката на личния талон се прави на основание изпитен протокол, с подпис от специалиста по водно спасяване и печат на съответния Секретариат на ОС на БЧК.

Спасители които не са заверява ли талона си пет и повече години, преди полагането на изпит, преминават опреснителен курс в рамките на четири учебни часа, включващ:

 1. Организация на водноспасителната дейност в Република България, касаеща съответната квалификационна степен.
 2. Техника и тактика на спасяването – за съответната квалификационна степен.
 3. Долекарска помощ при водни инциденти.

Изпитът се провежда от комисия, утвърдена със заповед от директора на Секретариата на ОС на БЧК.

Изпит за Воден спасител на плувни басейни и водни паркове.

 1. 50м. свободен стил /на гърди/ за време 50 сек.;
 2. Демонстрация на последователността за оказване на първа долекарска помощ на пострадал след воден инцидент

Изпит за Воден спасител на открити водни площи и море.

 1. 100 м. св. стил /на гърди/ за време 1,40 мин.;
 2. Индивидуално извличане от 25м.. / 25 м. св. стил +25 м. извличане с „моряшка” транспортна хватка/ за време 1,10 мин. или 1,00мин. за 20м. басейн;
 3. Демонстрация на последователността за оказване на първа долекарска помощ на пострадал след воден инцидент.

Изпит за Старши спасител.

 1. 100 м. св. стил /на гърди/ за време 1,40 мин.;
 2. Индивидуално извличане от 25м.. / 25 м. св. стил + 25 м. извличане с „моряшка” транспортна хватка/ за време 1,10 мин. или 1,00мин. за 20м. басейн;
 3. Демонстрация на последователността за оказване на първа долекарска помощ на пострадал след воден инцидент.

Изпит за Инструктор по водно спасяване

 1. Участие в семинар за „Инструктори по водно спасяване” в рамките на 3 години.