Език:

Български English

Курс за Инструктор

Дава право за провеждане на теоретични и практически занимания в курсовете за “Млад спасител”, ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, “Воден спасител на открити водни площи и море” и ръководител на спасителна станция. Занятията се провеждат в базата на Български Червен Кръст гр. Созопол. Продължителността на курса е 5 дена. През това време курсисти си припомнят взетия вече материал както и организационни методи, психология на обучението. Има практически и теоретични упражнения.

Кандидатите за придобиване на квалификационна степен “Инструктор” трябва:

  1. Да имат квалификационна степен “Старши спасител”.
  2. Да представят препоръка от Обл. Съвет на БЧК по местоживеене.
  3. Да имат завършено висше педагогическо образование или педагогическа практика в обучение по плуване.
  4. Да представят индивидуална застраховка “Злополука” за времетраенето на курса.
  5. Да представят медицинско свидетелство удостоверяващо физическа годност за занимания с плуване и гмуркане.

Изпит за квалификационната степен „Старши Спасител”:

Писмен изпит – тест 30 въпроса

Провеждане на теоретико-методическо занимание – изпитен урок.