Език:

Български English

Курс за Старши спасител

Занятията се провеждат в базата на Български Червен Кръст гр. Созопол. Продължителността на курса е пет дена. През това време курсисти си припомнят взетия вече материал както и организационни методи. Има практически и теоретични упражнения.

Изпит за квалификационната степен „Старши Спасител”:

Писмен изпит – тест 30 въпроса

Решаване на ситуационни, организационни и тактически задачи.

Кандидатите за придобиване на квалификационна степен “Старши спасител” трябва:

  1. Да са завършили успешно курсовете за ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” и “Воден спасител на открити водни площи и море”.
  2. Да имат стаж, най-малко 10 месеца за последните 5 години преди курса, като “Воден спасител на открити водни площи и море”, или 20 месеца като ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”.
  3. Да представят медицинско свидетелство удостоверяващо физическа годност за занимания с плуване и гмуркане.
  4. Да представят препоръка от работодател.
  5. Да представят препоръка от Обл. Съвет на БЧК по местоживеене.
  6. Да имат завършено средно образование.
  7. Да представят индивидуална застраховка “Злополука” за времетраенето на курса.